Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1391 Pisarz: 7 Numer roty: 275
Testes Dorothee de Gorzewo contra Johannem de Lucowo: Albertus de Gorzuchowo Albertus Repczinskÿ, Sandziuogius Repczinskÿ:

Jako to ʃwathczø. Jako dorothea neranczila
Janovi ʃwø volø ale przimøczona.