Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1391 Pisarz: 6 Numer roty: 271
Testes Stephani Score: Item Jassek Neprosewski, item Albertus, filius Jasconis, item Petrus Olziczski, item Gnevomir de Rogalino, Poklateczski, item Stanislaus Mroczkowski, item Dzetrzich Mroczcowski:

Jaco Sechna grabczeui newʃzøla, bidla ...