Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1391 Pisarz: 6 Numer roty: 269
Item alii: Paulus de Velzino, item Petrus de Kicouo, item Michael Przistanowski, item Nicolaus Sarnewski, item Johannes de Prziborouo, item Dobeslaus de Quilcze:

Czʃo ... wranczil wprzeth
pelka micolaia temu ʃø minala trzi
lata.

Derslaus dopisać do roty