Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1391 Pisarz: 6 Numer roty: 268
Testes Saudzivogii contra Mudzam pro pancerio: item Gothardus de Bauorovo, item Vincencius de Knissino, item Nemerza Othorowski, item Jassek de Chanssinouo, item Vincencius Samothulski, item Stanislaus Lubiczski:

Czʃo przethpelk Derslau(o)[s] pancerz
zaʃtauil temu ʃø minala trzi
lata a mal ʃø veʃtacz