Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1391 Pisarz: 6 Numer roty: 267
Rota vicepalatini:

Jacoʃm adamoui newʃzøl
... anigo vʃzithca mam
Jaco wten [czʃa] czaʃz micolay bil moy
czlovek kedigi paʃʃek wʃczøgnøl
naprauo