Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1391 Pisarz: 6 Numer roty: 266
Testes Nicolai contra Jacobum: item Miroslaus Stopirka, item Johannes Loczski, item Wszegneuius de Sadi, item Trzebeslaus Neprosewski, item Jassek de Sobotha, item Przeczslaus Thomislawski:

Jaco Jacub ʃtogø Smicolaiem Wroczech
aroʃoralimu mu ʃzeʃcz copczew