Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1391 Pisarz: 6 Numer roty: 257
Testes Simonis contra Malam: item Stanislaus Gnussinski, item Krziuossand Popowski, item Boguchual Glamboczski, item Nicolaus Przebandowski, item Dobrogostius Simancowski, item Sandziuogius Campski. Rota:

Czʃo. Siman zalowal namalø trzi grziven ..., temu ʃø dwe lecze. ... Jaco mi mala zoffkø obranczil
Iʃz nemala. napotraʃʃa. zalowa(cz) [t] alegi
mal[a] przedgnezdzenʃkego prziueʃcz