Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1391 Pisarz: 6 Numer roty: 254
Item testes Petri de Slomouo contra dominum cantorem: item Woÿslaus Poczronowski, item Poman de Lubom, item Swanthopelko Garbowski, item Stephanus Lodza, item Johannes Sczithniczski, item Nicolaus Baranowski. Rota:

Jaco to [ʃua] czʃo cantorovemu thouarzi
ʃʃeui pobrano rzeczi tich potraʃʃz vziteka nema.