Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1391 Pisarz: 6 Numer roty: 251
Rotha Stephani et Thome contra Lankomirum:

Jacoʃm trzimal (ʃzthom<...>) ʃthomø
tø [czʃcz] czøscz czʃo ieʃt w liʃcze malgorzaczi
nø trzilata [pomem oczczu]