Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1391 Pisarz: 5 Numer roty: 242
Testes Hedvigis de Taczalki contra Sczedrzikonem: primus Tomislaus de Czeczewo, Wirzbantha Grabowecz, Albertus Grabowecz, Dobrogostius de Scrzinki, Nicolaus de Swekotki, Mathias Grabowecz, sic iurabunt:

czo. yeʃt. woÿczech. lupil. Marczina. (to) [na] Jadwiʃzine
dzedzine, yʃze. mu. czøʃze nedal