Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1387 Pisarz: 3 Numer roty: 24
Sic iurabit Andreas Bydcowsky contra Jacobum:

Jacoʃm neʃlubowal Jacuboui zaʃkoda
kedimʃm gý pomem [poʃʃew] poʃʃel
ʃwe [ʃlaʃ] ʃʃlal