Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1389 Pisarz: 5 Numer roty: 237
Item Potrko ducit testes contra Potrkonem de Nosilino pro quodam arbore item Swenthoslaus Krupka, item Mczignew de Sandzino, item Albertus Dimoczewsky, item Jaszek de Sobotha, item Nicolaus Dambrowskÿ, item Sandziuogius de Obeszerze. Sic iurabunt ad testimonium:

Jaco potrek newʃzanl potrkowa
drewna ale kmeczewo