Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1389 Pisarz: 5 Numer roty: 236
Jacusius ducit testes coutra Cestkonem: Zezslaw Szekirca, Staszek Lubiczski, Petrko de Noszilino, Paulus de Welszÿno, Andreas Bidcowski, Petrko Colaczski. Sic iurabunt:

[I czo vczinil Jacuʃz
Marcinowÿ] Czo ranyl Jacuʃz
..., to. vczynil
yʃz. yachal. nagego
dobro. ybral. moczø
gego. bidlo.

Martinum dopisać do roty