Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1389 Pisarz: 5 Numer roty: 233
Potrko Suczka ducit testes coutra Radzÿmski. Sic iurabunt:

Jaco. ʃwathczy. wecz potrek. wrancz
czÿl [Radzÿmʃkego] ...

Vincencium Rudniczski contra Henricum dopisać do roty