Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1389 Pisarz: 5 Numer roty: 231
Item idem Pribislaus ducit alios testes: Wszegnew de Szadÿ, Stephanus Sÿrp de Slywno. Sic isti iurabunt pro silva et securi:

Jaco ... ʃpokoyne [dobrowolne]. ten. laʃz. czo
wnem. ʃzekÿri pobran

Nicolaus – dopisać do roty