Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1389 Pisarz: 5 Numer roty: 230
Pribislaus Rudniczski ducit testes contra Nicolaum: Nicolaus Oweczka de Conarzewo, Bartholomeus Chomanczski. Isti sic iurabunt pro frumentis:

Jaco ... tø. nÿwø dobrowoln<...> ...

Nicolaus – dopisać do roty