Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1388 Pisarz: 5 Numer roty: 227
Jaszco ducit testes de Chansinowo contra Smislaum: primus Gotardus de Bauorowo, item Michael filiaster suus, eciam de Bauorovo. Sic iurabunt ad testimonium:

<...> Jaʃek. zaplacil. Smiʃlaowÿ. trzy. grzywn<...>