Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1397 Pisarz: 4 Numer roty: 224
Szelantkofszky sic iurabit contra kmethonem:

Jacomi ten kmeth (P(o)ert) pomoczniken bil
iʃz ʃzabit moy kmecz hý lupu pomagal
bracz iako dwe griwne.