Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1397 Pisarz: 4 Numer roty: 222
Testes Benaszkonis contra Jacuszonem: primus Prziborofszký Jan, Prandotha Werzegeszký, Slauantha:

Jako ʃzø temu minala trzi lata
iako Benaʃzek Jacuʃzoui ranczil