Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1396 Pisarz: 4 Numer roty: 212
Sadofszky ducit testos contra Jakussium Dambrofszky: Petrassius Nassalinszky, Martinus Czeraczszky, Sandziwogius Kniszinszky, Paulus Welszinszky, Vinceneius Krzestkofszky, Miroslans Stopirczicz

czo Jakup ʃzaloual na
<...>bignewa, vtem gý potwarʃzil seʃzegemu to
<...> ʃtalo