Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1396 Pisarz: 4 Numer roty: 206
Item Simon Bogunefski cum Piotrekone Kikofski habent terminum cum Stanislao Colenski ad sumpmos terminos generales pro ducentis marcis grossorum. Petrus sic iurabit:

Jakomi loni ʃtaʃʃzek ʃza placzil ot pan<...> grziwen grzifna alatoʃze niczʃz.