Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1396 Pisarz: 4 Numer roty: 200
Iudex Kalisiensis ducit testes contra Slauantam: primus Jan Chlandofszky Wiglosz, secundus Jan Melszenszky, qui presens fuit, Malczefszky, Pakoszky, Czechofszky, Potrek Melszinszky, Petrek Stafszky:

Jakoʃz przi tem bil iʃz Sandza czal
zaplaczicz ʃlawancze aon [potem ʃchodø
vczinil] nechø ʃzaplati [a potem] ʃchoda
vczil. ...