Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1386 Pisarz: 1 Numer roty: 2
Domina abbatissa ducit testes contra Stanislaum, kmethonem de Clem.. primus dominus Thoma plebanus de Splawe, secundus Janussius Barkowsky, Johannes Glineczsky, Jacussius Chfalanczsky, quintus Jacussius Holsziczsky, Ubislaus Colaczsky. Sic iurabunt ad te­stimonium:

Jaco to ʃwatczø Jaco Staʃʃzek ʃzedl
precz neucziniw kʃzeneý upraviʃný.