Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1396 Pisarz: 4 Numer roty: 199
Andreas Szimnowodszký sic iurabit:

Czo mi krczon bral (y) (mym) (ludzem) to czinil
vʃteley avʃteley nacz ʃzme paniczef
akmocht