Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1396 Pisarz: 4 Numer roty: 198
Testes Dobeslai de Quilcz contra Stokonem: primus Swanthoslaus Stopirski, Olbracht Pacoslauski, Stanislaus Boruchowski, Petrus Kÿkowski, Paulus Welszinský, Gnewomir Crewskowski:

Jako to ʃwaczimi iʃz dobeʃlaf ne yal
gwaltim na ʃtokowø dzedzina ani mu
cloweka ranil, ale yal potlug praua
wolu za ʃtauacz