Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1396 Pisarz: 4 Numer roty: 194
Item Martinus Bogusziczski contra Stephanum Scora: item primus Droszinski, item Szekirka, item Stephanus Cherubin, item Johannes de Neuerze, item Vincencius Kniszinski, item Przibek Prziborofski. Item testes in testimonium iurabunt:

[Tako nam pomoʃzi]
Jaco marcin bil na ʃwem rocze fʃzamotulech
ÿkczal bidlo vroczicz i prziʃzøgø vczinicz
apoʃzel pana ʃczepanof nechal tego
[py] prziiøncz