Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1396 Pisarz: 4 Numer roty: 193
Castellanus Meszerzecensis sic iurabit:

Jakom petrowi ne vøl kona przeʃz
prawa (ani) (ʃdzil) ʃza dzeʃzøncz grziuin Jako to czoʃm petroui wzøl [tom vzøl]
otom ʃzim vgednan iʃz oto nigdi mne ne
mal gabacz Jakom petroui ne ʃdzil trziri(ch) koni (preʃz) (prawa) ani gemu oto nigdi za ʃchodø ʃtal