Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1395 Pisarz: 4 Numer roty: 187
Item domini seniores Poznanie in vigilia sancte Cecilie videlicet Sandzivogius, palatinus Kalisiensis et capitaneus, Sandzivogius palatinus Poznaniensis, et alii ita ordinarunt, quod arbitri domini Hinczkonis de Weszenborgk parte ex una, videlicet Lanrencius Lodszký et Jaczek Kragefszký; parte vero ex alia fratrum Senuicz arbi­tri: Paaszek Gogolofszky, Venceslaus de Potarszicze, mandaverunt dictis arbitris coram notario enodare et dicere factum inter predictos, et notario terrestri ad librum conscribere sic, sicuti dicti arbitri recongnoscent: Item Primo:

Jako prziyeli do welgego
koʃzmina tako ʃzø puʃczili gednacze
vrancze, tedi Senuiczowe pokaʃzali
ʃwe wini wipiʃzane nemeczʃzky,
tedy rzegk pan hinczka dacze
mne ti wini wipiʃzafʃzý, iʃz bich
nato odmowø dal, tedi mu ti vini
dani przepiʃzane hý zapeczentani ged
naczkemi peczentami, [ottego] ottego
vøli ʃzobe rok gini do vtroʃzina
neʃchodno gich listom. Jako do Vtro
ʃzina ʃzobuʃtroni przigeli tako rzecli
gednacze pana hinczkoui mi ne roʃzu
memi po nemeczʃzku, dacze nam tý
wýni wipiʃzani laczinø. Tedi oni
dali przepiʃzacz laczimʃzký, kedi
ge nam dali vnaʃze rancze, [tedi]
przepiʃzi tedi Wenczʃlaf apaaʃzek
obeʃlali pana hinczkoui gednacze
iʃz bi ʃzø ʃzyøli wekrzøʃzu. Akediʃzø
tamo ʃzobuʃtroni przigeli do kzøʃza
tedi goʃzcze panu Himcze dauali wi
ni ý panu Barthoʃzowim dzeczin tedi pan Hinczka otpouedzal otʃzebe
hý od dzeczi, iʃze to geʃt stara rzecz
ne rad bich [od to p] oto otpouedzal
ý dzeczi niʃzli bich ʃczal schal ʃbicz podlug ʃzemʃzkego praua tedi
gednacze ýeli ʃmouiʃ[z]liʃzø dowoyevod<...> naʃpitane, kedi [go] wwogewodi
bili tedi go ʃzø pitali moʃzeli goʃcza
dafnoʃzcø ʃbicz, tedi wogewoda rzekl
va neʃkaʃzuýa ale mne ʃza tako uidzi
bi kto mogl goʃcza ʃbicz lati kto ne
ma dzedziczʃtwa vʃzemi tedi rzekl
paaʃzek awenczʃlaf dami gim rok
do kozemina yako goʃczine liʃti movø
tedi rzekli pana Hinczkoui gednacze
mi nemoʃzemi do Koʃmina iachacz
nechczemi waʃzicz ʃwego iønʃtwa
bo ne geʃzmi przeʃzpiecz[ʃz]ni Te[h]di
paaʃzek awanczʃlaf obeʃlali hinczkø
weczto mili pane iʃz twe gednacze do koʃzmina nechø iachacz czo maʃz
roʃprawø Szenuiczi