Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1395 Pisarz: 4 Numer roty: 186
Palatinus Poznaniensis Stephano Score sic iurabit:

Jakom nekaʃal mým ludzeý iachacz
na ʃteppanowø dzedzinø czinicz gwalt
ýʃwønicza ...