Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1393 Pisarz: 4 Numer roty: 180
Sic iurabit dominus Troyanus contra kmethonem:

czo Jakub name ʃzaloual opencz
ʃczwirczen rzý odzeʃʃzøncz groʃʃý
temu trzi lata minøla.
<...> Czo name Jakub
ʃzaloual okon [te] temu trzi lata
minøla ...