Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1393 Pisarz: 4 Numer roty: 179
Testes Rzeszetarzefszky contra Dobeslaum Godzegefszefszky, primus Dobesza Szadora, Petrasz Sokolniczszky, Sestrzenecz de Grodzisko pro tribus. Venczslaf Szadofszky:

Jako Woczech mal vmowø
ʃzdobeʃlauem
iʃz oto rankomʃtwo nemal nitkis
vkrolewem ʃzøndze gabacz