Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1393 Pisarz: 4 Numer roty: 178
Testes Johannis de Kuropadnicz contra Jostowa: pri­mus Jaczek Kragefszky cleynotnk, Kotarba Rokuszofskÿ gleynotnik, Piortr [òlodzey] Czapurszky, Vincencius Meczefszký, Andrze Palanczský, Micolay Dambrofszký. Sic dicet mater Petrassii Czapurszky:

towe bog
Jako to ne geʃt (ten) (kant) koʃczelne ale me
[ani] ýmich dzeczi
... Jako to ne geʃt (ten) (kønt) koʃczelne ale mego
Brata
Jako (Jan) [I toý] geʃt naʃz brat naʃzego
cleynota naʃzego ʃczitha ý naʃza kref
... Jako geʃt Jan ʃte poʃtaczi gich
kleÿnota gich ʃczitha y gich krwe