Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1393 Pisarz: 4 Numer roty: 176
Testes Nicolaii Szidofszky contra dominam Starogroczka: primus Przedslafszky, Nicolaus Krzestkofszky, Jakusz Stopirka, Jaroslaf Przedslafszky, Sandziwog Obgeserszký, Janek Stopirka:

czo micolay ʃipal (copcze) medzi Neczayna
amedzi Roʃworowem oto go nega
bano aʃz trzi lata minala