Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1435 Pisarz: 57 Numer roty: 1653
Item veniens Stanislaus ministerialis in facie iudicii ius reddidit, quia generosa domina Wychna de Magna Ostrowyeczno iusticionaliter alias &òprawiedlywye& &przyòangla& adversus laboriosum Mathiam kmethonem de Schelyewo pro una equa in valore duarum sexagenarum, quod cum voluntate neque scitu nec mandato ipsius est subtracta, super quo domina adiudicatum solvit. — Nota testes, quos ducit domina Wychna de Magna Ostrowyeczno contra et adversus Nicolaum heredem in Schelyewo: primus testis Nicolaus Strzeszkowsky gener Coschutskych, secundus Thomislaus Olyeszsky, tercius Sandiwogius olim Scrzeszcowsky, qui manet in Gora, quartus Sandiwogius de Placzkow Barankow &paòchyrb&, quintus Jacusz de Magna Pyanthkowo, sextus Albertus de Grabowyecz — Rotha testium:

... ʃprawiedlywye przyʃangla ... paʃchyrb ... Thako gym pomoʃzy bog y ʃwyanthy +
iako tho ʃwyaczczimÿ yʃze pany wychna
oʃtrowyeczska nÿe przechovawala zlo
dzegew na pana mycolaya Schelewʃkego
any ʃgey wolya konmu nye vkradzon iako
dobry iako ... any tego vʃchytka
ma