Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1435 Pisarz: 57 Numer roty: 1652
Rotha:

Rotha Jacoʃz pan Staroʃta zalowal oth krolya yʃze
bych ya wnoʃl pyenyądze falʃchowne w
gego myaʃto poznan chczancz ʃcaʃzycz
gegyą monetha krolewʃką y Crovny(e) (ku) (ʃcodzye) aby (krzczon)
thymýʃtnýmý pyenÿaczmÿ falʃchownimy
[geʃt] ʃnamyenycze dlugy placzyl kthoreʃz
pyenyądze ʃą gemu wroczony a on
gynne dobre pyenyądze zanye dawal
a theʃz thÿʃtne pyenądze kyegdy ge ch
czal do myaʃta wyeʃcz thedyge ʃnye
kthorimy lyudzmy ʃnamyenycze liczyl
przethoʃz mÿ ʃwyathkowye czʃo geʃt
pan Staroʃta zalowal na krczona oth
krolya othy wʃchiʃtky rzeczy kthorimy
gy wÿnýl oth krolya, thako nam po
moʃzy bog y ʃwyanthy + yʃze tho
Swyaczczimy yʃz geʃt krczon wthych
wʃziʃtkych rzeczyach praw przeczyw
krolyewy ÿ przeczyw korunye
...

Tu ROTA
Testes: Item Albertus de Brodowo, Vincencius Furman de Mchy, Andreas Grýschinsky, Stephanus Rydzynsky, Nicolaus Nyeparczsky, Stanislaus Rogalynsky, Nicolaus Ruczsky de Sczepow, Thomislaus Babynsky, Johannes Golyasz de Ostrow, Nicolaus Jurkowsky, Vincencius Sadowsky.