Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1435 Pisarz: 57 Numer roty: 1651
Item testes, quos ducit nobilis Sandiwogius Nyewyersky contra et adversus nobilem Gawel de Minori Granowo pro niso et maxella: primus testis Vincencius Nyegolewsky filius Jaszkonis, secundus Rachwal Strzyeszmynsky, tercius Wyschak Gnuszynsky, quartus Nicolaus Othorowskyego, quintus Thomas Czyeschelsky, sextus Baszko de de Przeborowo — Rotha testium:

Thakomy bog pomoʃz y ʃwyąthy kryʃz
yʃz Gawel przyal gwalthem ʃiednym
thaco dobrym a Sdzeʃchacza podleyʃchich
na dzedzyna Nyegolÿewo [y Crogulcza]
gwaltem mocza y [dalmu] (vderzylmu) polyczek y kro
gulcza mu wʃachl Ten czʃo prythem
byl pyrwy
[adrudzy yʃz tho ʃwyathczymy]
yʃz prythem byl y tho wydzal yʃchemu
Crogulyecz wʃchal y polyczek dal a dru
dzy V yʃze tho ʃwyaczczymy, pyrwy
Swyadek ma pryʃchącz thą Rothą yʃz
Gawel pryal na dzedzyna (nyegolewo) ziednym
ʃobye Rownym a X podlyeyʃchimy
y dal geʃt Sandzywogewy polyczek
ÿ krogulcza wʃchąl gwaltem moczą
a drudzy yʃztho ʃwyathczymy yʃz
pryal na dzedzyna Nyegolyewo gwaltem
mocza y dalmu polyczek y krogulcza
mu wʃchal thako nam bog pomoʃzy y
Swyąthy kryʃz ... (yʃzem) (prythem) (byl)