Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1393 Pisarz: 4 Numer roty: 165
...rczska contra poczeòzeniu debet iurare per duas ebdomadas:

... poczeʃzemu <...>nka ne proʃzila na ten ʃød preczif
<...> anim go ʃzadala