Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1444 Pisarz: 55 Numer roty: 1648
Item dominus Szaffranyecz Petrus debet iterum ducere testes adversus dominum Marcum. Item primo ducit Borkonem de Szrenawa, item Nyemyerza de Szborowa, item Nicolaus Szelyszýcz de Yanowycze, item Alexander de Yayky, item Petrus Thomala de Barczkowycze, item Johannes de Glwchowo de Syradensi districtu, item rotha nobilis Petri Szaffranyecz, quam habet ducere erga nobilem Marcum — Rotha:

Thago y nam
bog pomoʃzy yʃwanth
ý krzyʃz yʃz wyemý
yʃzwathczýmý yʃz pan
potr Szaffranyecz SzMarka ... Swagl
czewa neýwʃzal ... vza [hanÿwʃzy
thago maÿ] y wyanczth
we [maÿ] (gye) derʃzancz
[othma] othdawa nye
Szamo Szemnʃczý ...