Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1444 Pisarz: 55 Numer roty: 1647
Item primo nobilis Marcus de Wanglczewo ducit testes infra prescriptos: item Derslaus de Blaszky, item Gregorius de Blaszky, item Johannes Petri filius de Gawlowycze, item Michael de Naczeslawycze, item Falibog de ibidem, item Michael Spýthkonis de ibidem, item Rotha:

thago nam bog
pomoʃzy ýʃwanthy krzýʃz
ýako wyemý ýʃzwaczýmý
yʃz Szemʃzka dawnoʃzcz
nyewýʃla yago doplaczýl
marek haʃtaʃchek za pa
myeczy thego yaʃtwa
panv ... Szaffrancze
wyc (kedy) Then yʃti marek
przewedze Swath
ký then Rotha thedim
nawrʃzchw pan potr pre
pýʃanga Szaffranyecz
nyema othbywacz Szad
na dawnoʃcza Szemʃz
ka yedno othpowedacz
yako nalepy hwmnÿ