Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1444 Pisarz: 52 Numer roty: 1638
Item rota erga dominam Barbaram domini Petri Bninsky consortem de Lopuchowo

Taco nam pomoʃz bog yʃwaty grziʃz Jako to ʃwaczami yaco [nye]
[margorzatha] barbarzina baba nyewnoʃla wkowalewo wgych
oczcziʃna pyaczidzeʃanth grziwen wzawʃchý [wlopuchowe] zlopuchowa
wkxa mycolaya ...

ROTA
Wincencii, Abrahe, Johannis et Sandiwogii, fratribus germanis