Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1444 Pisarz: 52 Numer roty: 1637
Iuramentum Potencian — Item nobilis Potencian alias Slapowsky de Dambrowka Minori ducit testes erga nobilem dominum Nicolaum Rudsky notarium terrestem: primus testis Jacussius Przilepsky, secundus Johannes Wýanczcowsky, tercius Barthosius Palanczsky, quartus Johannes de Zaparczino, quintus Johnanes Othuskÿ, sextus Grzimek Nyegolewský — — — Rota:

Taco nam pomoʃz bog yʃwaty grziʃz [...] Jaco to ʃwączimi, Jaco
potencian Slapowʃky cupyl drozey dzedzyna Sobyezirnye
nyʃz zadwe ʃcze grziwen ale zaʃzeczzeth ʃlotich a wyʃnalmu
dweʃcze grziwen pan micolay rudʃky