Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1442 Pisarz: 51 Numer roty: 1635
Alii sex sic iurabunt Rota:

Thko nam pomozÿ bog yʃzwanthy
krzýʃz yako tho ʃzwÿathczymi ÿʃch
liʃt woczÿechowi nÿegdy ʃzmÿeʃzczÿʃka
rąkogÿemʃkÿ napana Czurila kthori
bÿl nacztÿrzy nadwadzÿeʃzczya grzy
wÿen v yaʃcha wdambrowýe kÿedÿ
dom ʃgorzal thedi theze liʃt ʃgorzal