Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1445 Pisarz: 50 Numer roty: 1632
Item Andreas de Wilcowo peremptorie iurabit in proximis terminis particularibus peremptorie erga nobilem Judkam consortem nobilis Peregrini de Sandzino — Rota:

Taco mý pomoʃz bog ... Jʃze (czo) natem ʃledze ʃchedza a nyemam nan ʃta
roʃczʃkyego prawa a nygo wpyenadzech dzeʃza ale
wkmecza ʃzedza