Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1443 Pisarz: 50 Numer roty: 1630
Testes iuramentum Helszka — Item generosa Helska de Sandzino ducit testes erga nobilem Johannem de Othus: primus Johannes Cunowsky, secundus Gregorius de Mlodawsko, tercius Petrus de Granowo, quartus Nicolaus Cokalewsky, qirintus Grotha de Wrbnowo, sextus Andreas Wsczanczsky — Rotha:

Taco nam pomoʃz bog
... Jaco to ʃwaczimi, Jʃze oczecz helʃczin ... Sza
ndzýna Micolaý byl dzelen prawim dzalem vecznym [ʃp] Sbra
cza ʃwa rodzona ʃpawlen y woczechen