Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1443 Pisarz: 50 Numer roty: 1629
Rota — Item idem nobilis Jacobus de Syracowo peremptorie iurabit etc. erga nobilem Wirzbantham de Syracowo — Rota:

Taco mý pomoʃz bog ... Jako czo
moy pacholek wʃzal troye kony woʃz yʃchekira pana wirzby
acziny toýe wzal wmem prawem wzapuʃcze zagaýonem na
tucholu na dzedzýne [w] ktorziʃz widzerzal podlug prawa zemʃkye
go ...