Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1443 Pisarz: 50 Numer roty: 1628
Sÿracowskÿ iurabit. — Item idem nobilis Jacobus de Syracowo peremptorie in terminis particularibus proximis Poznanie celebrandis iurabit erga nobilem Wirzbantham de Syracowo — Rota:

Taco (mý) pomoʃz bog ... Jako czo moy pacholek wʃz
al dwa konya ywoʃz yʃchekyra paną wirzbaczinÿ toýe wʃząl
wmem prawem wazpuʃcze zagayonem nakloʃchowicząch
nadzedzýne ktoraʃz widzerzal podlug prawa zemʃkego