Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1443 Pisarz: 50 Numer roty: 1627
Syracowsky rota — Item nobilis Jacobus de Syracowo peremptorie iurabit in terminis particularibus proxime Poznanie celebrandis erga nobilem Wirzbantahm de Syracowo — Rota:

Taco po
moʃz bog ... Jako czo moy pacholek wʃal cztirzy
conýe pana wirzbaczany [toýe] y ʃzekýra to ye wzal wmem
prawem wzapuʃcze zagayonem nakloʃchowiczach nadzedzyne
... wýdzerzal [mÿ] podlug prawa zemʃcego