Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1445 Pisarz: 48 Numer roty: 1621
Testes Choynicza — Item generosa domina Margaretha de Choynicza ducit testes erga religiosos viros priorem cum toto conventu Sancti Dominici in Poznania: primus testis Gregorius de Byalcz, secundus Schiman de Pozarowo, tercius Johannes Jablonowský, quartus Michael Pozarowsky, quintus Maczek Popowsky, sextus Jacobus Karcziczsky — Rota:

Tako gy
m pomoʃz bog + Jako tho ʃwacza Jʃze pany Margorzatha Ch
oyniczʃka nyeplaczila dwu grziwnu groʃchy otedwudzeʃtu grziwen
groʃchy ʃchirokych otecztyr lath poʃmyerczy maʃza gey Claʃtorowy
ʃwyatego domenika