Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1393 Pisarz: 4 Numer roty: 162
Item testes Stanislai de Boruchowo: item primus Siman Bogunefski, item Sbilud filius Borzislai, item Msczignek Crubka, item Zegotha Czeradski, item Gotardus Bauorofski, item Staszek Lubiczski:

Jaco to ʃwaczimi Jaco czi [dzedzici trzi<...>a<...>] (pirfʃzi) (nama)
<...> mimo lata (trzymali) aʃz na Chwala an <...>
[puʃczina] puʃczina padla.