Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1443 Pisarz: 48 Numer roty: 1608
Testes Jarognyewsky — Nobilis dominus Albertus Jarognÿewsky ducit testes erga strennuum dominum Nýemýerzam de Grodzisko: primus Michael de Gelythowo, secundus Petrus de Gurowo, tercius Petrus de Mÿrzewo, quartus Petrus de Rzangnowo, quintus Andreas Drachowsky, sextus Andreas Malachowsky — Rota:

Tako My pomoʃz bog + Jako tho ʃwatczimi Jʃze pan woczech Jarognyew
ʃky Dal dzedzina Gluchowo zadzedzina kunino prawyn targem zame
ną anýepodʃzandną ʃmową